Information om behandling af personoplysninger

 

Scroll down for english version

Opdateret maj 2022

Din datasikkerhed er vigtig for os, og vi vægter derfor højt, at dine data håndteres på en ansvarlig måde. Nedenfor kan du læse, hvordan selskaberne i EG-koncernen behandler personoplysninger om dig, når vi agerer som dataansvarlig. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.

 

1. EG’s rolle som dataansvarlige

EG er en af Skandinaviens største leverandører af teknologiløsninger til den private og offentlige sektor. Gennem et konstant fokus på vores kunder, deres industrier og på at levere industriledende løsninger, gør EG vores kunder i stand til at blive ledende inden for deres område.

I forbindelse med driften af vores virksomhed behandler vi en række personoplysninger. Det gør vi, for at vi kan servicere dig bedst mulig. Vi indsamler og behandler hovedsageligt almindelige (ikke følsomme) data.

EG består af mange selskaber spredt rundt i hele verden og derfor kan der forekomme forskellige dataansvarlige afhængig af, hvilket selskab du er i kontakt med. For at få den fulde liste over EG koncernen se venligst en liste på https://eg.dk/selskaber

 

2. Hvilke personoplysninger vi indsamler og formålet

Vi behandler personoplysninger om dig i en række forskellige situationer. Læs nærmere nedenfor om vores behandling i de forskellige situationer.

I relation til de produkter og services som EG tilbyder til vores kunder, privatpersoner og lignende, kan behandling af personoplysninger også være dækket af en anden privatlivspolitik i EG. Denne privatlivspolitik understøtter fuldt ud indholdet i disse privatlivspolitikker (medmindre andet fremgår i den relevante privatlivspolitik).

 

2.1  Besøgende på EG’s hjemmesider

Når du besøger EG’s hjemmesider (fx www.eg.dk), kan EG behandle oplysninger om din IP-adresse samt informationer om din computer, enhed og browser.

Vi behandler også oplysninger om dit besøg (fx oplysninger om den måde, du kommer ind på vores hjemmesider, hvordan du navigerer rundt på dem, hvilke sider du besøger, indhold du kigger på, dine søgninger, reklamer du har set mv.). Disse oplysninger indhentes igennem cookies, logfiler og øvrige teknologier. Læs mere i hjemmesidens cookiebanner.

Vi behandler også data, som du giver os, i forbindelse med din brug af hjemmesiden, fx når du udfylder en formular eller registrerer dig online, herunder dit navn, firmanavn, firmaadresse, arbejdstelefonnummer/mobilnummer, e-mailadresse, titel, produktinteresse samt øvrige oplysninger du giver til os.

Vi bruger dine oplysninger, for at vi kan gøre relevante services og produkter tilgængelige for dig og til at forbedre din oplevelse af vores hjemmesider samt de services og produkter, vi tilbyder. Vi bruger også data til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange du ser det samme indhold.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f) eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a og cookiebekendtgørelsen § 3).

 

2.2  Kunder og potentielle kunder hos EG

Når du er kunde/potentiel kunde hos EG eller kontaktperson hos en af EG’s kunder/potentielle kunder, behandler EG personoplysninger om dit navn, firmanavn, firmaadresse, arbejdstelefonnummer/mobilnummer, e-mailadresse, titel, dine køb, betalingsoplysninger samt information fra offentligt tilgængelige kilder og øvrige oplysninger, som du giver til os.

Vi behandler personoplysninger med det formål at kunne opfylde aftalen med vores kunder, med henblik på at levere ydelserne, fakturere, føre statistik og foretage kvalitetsstyring samt for at opretholde vores kunderegistrer og yde generel service, markedsføring og salg over for vores kunder og potentielle kunder.

Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b) eller vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f).  

 

2.3  Besøgende på EG’s kontorer

Når du besøger et af EG’s kontorer, behandler vi oplysninger om dit navn, firmanavn, titel og navn på din vært hos EG samt øvrige oplysninger, du vælger at give til os.

Vi behandler disse oplysninger af sikkerhedsmæssige årsager. Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f).

Vi opbevarer vores registrering af gæster i receptionen i en kort periode. Vores register over besøgende gemmes sikkert og gennemgås kun, hvis der er et konkret behov for det, fx i forbindelse med et sikkerhedsbrud. Registret gennemgås alene af personer, der har et arbejdsbetinget behov for det.

De steder vi videoovervåger, oplyser vi om det i overensstemmelse med tv-overvågningslovens § 3, stk. 1. Alle optagelser lagres sikkert og afspilles kun, hvis det er nødvendigt, fx i forbindelse med et sikkerhedsbrud. Optagelser afspilles alene for personer, der har et arbejdsbetinget behov for det. Optagelserne overskrives typisk automatisk efter en kort periode, medmindre et problem er identificeret, der kræver undersøgelse, såsom tyveri.

 

2.4  Deltagere på EG’s events

Når du tilmelder dig og deltager i events afholdt af EG, behandler vi oplysninger om dit navn, firmanavn, firmaadresse, arbejdstelefonnummer/mobilnummer, e-mailadresse samt hvilket event du deltager i.

Vi behandler disse oplysninger med henblik på administration af eventet og af sikkerhedsmæssige årsager, samt for at kunne sende dig relevant materiale. Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f) eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og markedsføringsloven § 10).

 

2.5  Modtagere af markedsføring og deltagere af konkurrencer

Når du modtager markedsføring fra EG eller deltager i konkurrencer, behandler vi oplysninger om dit navn, firmanavn, virksomhedsadresse, arbejdstelefonnummer/mobilnummer, e-mailadresse, titel og produktinteresse. Vi behandler også oplysninger om dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation samt din brug af den markedsføring, vi sender til dig (herunder fx om du har åbnet en e-mail fra os, om e-mailen er læst, og hvilke links du har åbnet), og oplysninger, som du i øvrigt giver til os.

Vi behandler dine oplysninger med henblik på markedsføring af vores virksomhed og virksomhedens produkter, oprettelse og administration af dig som abonnent på markedsføring, samt administration af konkurrencer, udtrækning af vindere mv. Vi bruger oplysningerne om dine præferencer og din brug, for at forstå den måde, som vores kunder tager imod vores markedsføring, og få at forberede markedsføringen over for dig og vores øvrige kunder fremadrettet.

Vi sender kun markedsføringsmateriale til dig på e-mail eller via anden elektronisk kanal, når vi har indhente dit samtykke hertil, når dette er påkrævet i henhold til markedsføringslovens regler.

For vores nyhedsbrev har vi etableret særskilte vilkår: Når du tilmelder dig EG’s nyhedsbrev giver du EG samtykke til at behandle dine personoplysninger (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a og markedsføringslovens § 10) alene til det formål at modtage nyhedsbreve og markedsføringsmateriale. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at framelde dig nyhedsbrevet (databeskyttelsesforordningen artikel 7, stk. 3). Dette gøres ved at klikke på afmeldingslinket i nyhedsbrevet. Dine oplysninger vil herefter blive slettet, medmindre vi har et andet lovligt grundlag, der gør, at vi fortsat kan behandle personoplysningerne.

Vi bruger også data om dig til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange du ser det samme indhold, samt til måling af effektiviteten af vores indhold og markedsføring.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f) og/eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og markedsføringslovens § 10).

 

2.6  Samarbejdspartnere og/eller leverandører til EG

Når du er samarbejdspartner eller leverandør til EG eller er kontaktperson hos en samarbejdspartner/leverandør, behandler vi oplysninger om dit navn, firmanavn, virksomhedsadresse, arbejdstelefonnummer, e-mailadresse og titel samt offentligt tilgængelig information og øvrige oplysninger, som du giver til os.

Vi behandler oplysningerne til brug for kontraktstyring samt for at modtage varer og tjenester fra vores leverandører og samarbejdspartnere og, hvor det er relevant, for at opfylde aftaler med vores kunder.

Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b) eller vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f).  

 

2.7 Øvrige generelle formål med behandlingen af data

Vi kan berige de oplysninger som er beskrevet ovenfor med information fra andre kilder. Det kan være offentlig tilgængelig information – herunder information, som vi får igennem almindelige tilgængelige kilder.

Oplysninger, som vi har indhentet til de formål, som er beskrevet ovenfor, kan EG desuden behandle med henblik på overholdelse af love og regler, som EG er underlagt i forbindelse med driften af vores virksomhed eller for at opfylde forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

Hvis EG sælger hele eller en del af vores virksomhed eller sælger eller overfører vores aktiver eller på anden måde er involveret i en fusion eller overførsel af hele eller en væsentlig del af vores virksomhed, kan EG overføre dine oplysninger til den part eller de parter, der er involveret i overførslen som led i denne transaktion, når det kan ske i henhold til lovgivningen (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Endeligt kan EG behandle dine personoplysninger for at håndhæve eller forsvare vores eller tredjemands juridiske rettigheder eller legitime interesser, i tilfælde hvor dette er nødvendigt, sagligt og proportionelt (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

 

3. Deling af dine data med andre

EG kan videregive dine personoplysninger internt i EG-koncernen og til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores forretning.

 

3.1 Offentlig myndighed

EG kan endvidere videregive dine personoplysninger til en offentlig myndighed i situationer, hvor vi konkret er forpligtiget til at videregive dine personoplysninger i medfør af lovgivning og underretningsforpligtigelser, som vi er underlagt.

 

3.2 Konsoliderede selskaber i koncernen, leverandører og samarbejdspartnere

I forbindelse med vores levering af ydelser er EG afhængig af at vores leverandører og samarbejdspartnere kan assistere med udvikling, levering og administration af vores it-systemer og i forbindelse med vores markedsføring. I den sammenhæng kan EG videregive din personoplysninger internt i EG koncernen og til andre leverandører og/eller serviceudbydere alene i forbindelse med den generelle drift af vores virksomhed efter vores fastsatte formål og efter vores instruks.

Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle vores leverandører og vi har yderligere indgået databehandleraftaler internt mellem alle EG selskaber, der sikrer, at vi følger de samme procedurer ved behandling af personoplysninger og dermed også sikrer opretholdelse af tilsvarende tilstrækkeligt sikkerheds- og beskyttelsesniveau og overholdelse af vores databeskyttelsesforpligtelser.  

Vi modtager endvidere tekniske data fra analytiske tredjepartsleverandører omkring dit besøg på vores hjemmeside. Læs mere om dette i Cookiepolitikken, i vores cookiebanner eller i afsnit 9.  

Vi forsøger at begrænse videregivelsen af personoplysninger i personhenførbar form og dermed videregivelsen af oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f).

 

4. Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

Vi kan i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger overføre oplysningerne til lande uden for EU/EØS. Databeskyttelseslovgivningen i disse lande kan være lempeligere, end den er i Danmark og det øvrige EU/EØS. I visse lande har EU-Kommissionen dog fastlagt, at databeskyttelsesniveauet er på højde med det beskyttelsesniveau, der er i EU/EØS.

Hvis vi overfører personoplysninger til lande, hvor det ikke er tilfældet, vil overførslen af dine personoplysninger til disse lande uden for EU/EØS ske på baggrund af de af EU-Kommissionen udarbejdede standardoverførelseskontrakter, eller andet lignende overførselsgrundlag, der er specielt udarbejdet for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Du kan læse mere om overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS på EU-Kommissionens hjemmeside.

Du kan til enhver tid forespørge information omkring eller anmode om en kopi af hvilke tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger, der danner grundlag for overførslen af personoplysninger til modtagere udenfor EU/EØS ved at skrive til os. Se kontakt oplysninger nedenfor.

 

5. Opbevaringsperiode, dataintegritet og sikkerhed

Dine personoplysninger opbevares ikke længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de er indsamlet. Når dine oplysninger ikke længere er nødvendige, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Informationssikkerhed er den forretningsrisiko, der er prioriteret højest i EG. Vi arbejder seriøst og professionelt med informationssikkerhed og tager udgangspunkt i internationalt anerkendte sikkerhedsstandarder – herunder ISO 27001/2. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for alle de personoplysninger, som vi behandler. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

 

6. Dine rettigheder

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan – ubetinget og til enhver tid – trække ethvert samtykke tilbage. Det kan ske ved at sende en e-mail til os (se e-mail nedenfor). Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig.

Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis.

Du kan desuden – ubetinget og til enhver tid – gøre indsigelser gældende på vores behandling, når den sker på baggrund af vores legitime interesse.

Dine rettigheder omfatter også følgende:

 • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.

 • Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine oplysninger.

 • Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og altid hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.

 • Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.

 • Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

Der kan være betingelser eller begrænsninger på dine rettigheder afhængig af de specifikke omstændigheder ved behandlingsaktiviteten.

 

7. Din ret til at indgive en klage

Hvis du har eventuelle spørgsmål eller klager til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte EGs Data Protection Office her: 

EG Danmark A/S
Data Protection Office
Lautrupvang 24
2750 Ballerup, Danmark
dpo@eg.dk 
+45 7013 2211

Du har også mulighed for at indgive en klage eller kontakte den relevante data beskyttelsesmyndighed I EU/EØS I den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, dit arbejdssted, eller hvor den påståede krænkelse har fundet sted.

Nedenfor kan du finde kontaktoplysninger på din nationale databeskyttelsesmyndighed:  

The Danish Data Protection Agency – www.datatilsynet.dk

The Norwegian Data Protection Authority – www.datatilsynet.no

The Swedish Data Protection Authority – www.datainspektionen.se

The Polish Data Protection Authority – www.uodo.gov.pl

The Finnish Office of the Data Protection Ombudsman – www.tietosuoja.fi

 

8. Opdateringer

Vi evaluerer og opdaterer løbende denne informationsmeddelelse. Det er derfor en god idé at holde dig regelmæssigt opdateret. Øverst kan du se, hvornår den sidst er blev opdateret. Den seneste version vil altid være tilgængelig på vores hjemmesider.

 

9. Information om brug af cookies

For at EG’s hjemmesider kan fungere optimalt, vil vi nogle gange placere små datafiler kaldet cookies på din enhed.

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, tablet eller hvad du ellers surfer på nettet med, når du besøger hjemmesider. Cookies gør det muligt at genkende din computer mv. og samle information om din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner der besøges med din browser, samt sikre at den fungerer rent teknisk.

For mere information om cookies og hvordan selskaberne i EG bruger egne cookies og cookies fra tredjeparter til at analysere, hvordan vores onlineaktiviteter anvendes, se venligst vores Cookie Policy og vores cookiebanner på hjemmesiden.

Information on the processing of personal data

Last updated: May 2022

Your data security is important to us, and we therefore make it a high priority that your data is handled in a responsible manner. Below, you can read how the companies in the EG group process your personal data when we act as a data controller. You can also read about your rights in relation to our processing of your data.

 

1. EG’s role as the data controller

EG is one of Scandinavia’s largest suppliers of technology solutions for the private and public sectors. Through constant focus on our customers, their industries and on delivering industry-leading solutions, EG enables our customers to become leaders in their field.

In connection with our company’s operation, we process an amount of personal data. We do so in order for us to service you in the best possible way. We collect and process mostly general (non-sensitive) data.

EG consist of many entities across the world and therefore there may be different data controllers depending on which entity you’re in contact with.

For a full list of the EG group please see a list here

For the sake of good order, “EG”, “us”, “we” or “our” shall in this Privacy Policy refer to all entities in the EG group.

 

2. What personal data we collect and for what purpose

We process personal data about you in a variety of situations. Read more below about our data processing in different situations.

In relation to the products and services that EG offers to merchants, individuals and the like, the processing of personal data may also be covered by another privacy policy in EG. This Privacy Policy fully supports the contents of such other privacy policies (unless otherwise stated in the relevant privacy policy).

 

2.1  Visitors to EG’s websites

When you visit one of EG’s websites (e.g. www.eg.dk), EG can process information about your IP address as well as information about your computer, device and browser.

We also process information about your visit (e.g. information about the way you access our websites, how you navigate them, what pages you visit, content you view, your searches, ads you have seen, etc.). This information is collected using cookies, log files and other technologies. For more information, see our Cookie Policy, the cookie banner and below in section 9.

We also process data that you provide to us in connection with your use of the website, e.g. when you complete a form, participate in an online event or register online, including your name, company name, company address, work phone number/mobile number, e-mail address, title, product interest and other information that you provide to us.

We use your information to enable us to make relevant services and products available to you and to improve your experience of our websites and online services as well as of the services and products we offer. We also use data to show you content on our and others’ web pages based on your activities and preferences and to limit the number of times you see the same content.

Our basis for processing is our legitimate interests article 6(1),litra(f) of the General Data Protection Regulation (GDPR)) or your consent (article 6(1), litra(a) of GDPR. EG will also in some cases be legally obliged by other applicable national legislation.

 

2.2  EG’s customers and potential customers

When you are a customer/potential customer of EG or a contact person with one of EG’s customers/potential customers, EG processes personal data about you such as your name, company name, company address, work phone number/mobile number, e-mail address, title, your purchases, payment information and information from publicly available sources as well as other information that you provide to us.

We process personal data for the purpose of complying with the agreement we have with our customers, for the purpose of providing services, invoicing, courses and webinars, statistics and quality management, as well as for maintaining our customer records and providing overall service, marketing and sales to our customers and potential customers.

Our basis for processing is the agreement we have with you in accordance with article 6(1), litra(b) of GDPR or our legitimate interest article 6(1), litra (f) of GDPR.

 

2.3  Visitors to EG’s offices

When you visit one of EG’s offices, we process information about your name, company name and title, the name of your EG host and other information that you choose to provide to us.

We process this information for security reasons. Our basis for processing is our legitimate interests (article 6(1), litra (f) of GDPR).

Our registration of guests is stored at the reception for a short period of time. Our visitor register is stored securely and reviewed only if there is a specific need for it, e.g. in connection with a security breach. The register is reviewed only by persons who have a work-related need for it.

We indicate the places where we use CCTV in accordance with section 3(1) of the Danish Act on Video Surveillance. All recordings are stored safely and are played only if necessary, e.g. in case of a security breach. Recordings are played exclusively for people who have a work-related need for it. The recordings are typically overwritten automatically after a short period of time unless a problem is identified that requires scrutiny, such as theft.

 

2.4  Participants in EG’s events

When you sign up for and participate in events held by EG, we process information about your name, company name, company address, work phone number/mobile number, e-mail address and the event you are attending.

We process this information for the purpose of managing the event and for security reasons as well as to send you relevant material. Our basis for processing is our legitimate interests (article 6(1), litra (f) of GDPR) or your consent (article 6(1), litra (a) of GDPR). EG will also in some cases be legally obliged by other applicable national legislation.

 

2.5  Marketing recipients and contestants

When you receive marketing materials from EG or participate in competitions, we process information about your name, company name, company address, work phone number/mobile number, e-mail address, title and product interest. We also process information about your marketing or communications preferences as well as your use of the marketing we send to you (including whether you have opened an e-mail from us, whether the e-mail is read and what links you have opened) and information that you provide to us.

We process your information for marketing our company and the company’s products, for creating and administering you as a marketing subscriber and for managing competitions, drawing winners, etc. We use your preferences and usage data to understand the way our customers receive our marketing and to prepare marketing for you and our other customers in the future.

We also use data about you to show you content on our and others’ web pages based on your activities and preferences and to limit the number of times you see the same content as well as to measure the effectiveness of our content and marketing.

We only send marketing material to you by e-mail or other electronic channels when we have obtained your consent in accordance with applicable national legislation.

In relation to our newsletter, we have established special terms: When you sign up to receive EG’s newsletter, you give EG your consent to process your personal data and solely to the purpose to receive newsletters and marketing materials. You may withdraw your consent unconditionally and at any time. This can be done by clicking the unsubscribe link in the newsletter. Your personal data will be deleted unless we have another legal basis to continue processing the personal data.   

Our basis for processing is our legitimate interests (article 6(1), litra (f) of GDPR) and/or your consent (article 6(1), litra (a) of GDPR). EG will also in some cases be legally obliged by other applicable national legislation.

 

2.6  EG partners and/or suppliers

When you are an EG partner or supplier or a contact person with a partner/supplier, we process information about your name, company name, company address, work phone number, e-mail address and title as well as publicly available information and other information that you provide to us.

We process the data for use in contract management as well as to receive goods and services from our suppliers and partners and, where relevant, to honor agreements with our customers.

Our basis for processing is the agreement we have with you (article 6(1), litra (b) of GDPR) or our legitimate interests (article 6(1), litra (f) of GDPR). 

 

2.7 Other general purposes of data processing

We may enrich the information described above with information from other sources. This may be publicly available information – including information that we obtain through generally available sources.

Information that we have obtained for the purposes described above may also be processed by EG for compliance with the laws and regulations to which EG is subject in connection with the operation of our company or to fulfil various reporting or disclosure obligations under applicable laws and regulations (article 6(1), litra (c) of GDPR).

If EG sells all or part of our business or sells or transfers our assets or otherwise is involved in a merger or transfer of all or a substantial part of our business, EG may transfer your information to the party or parties involved in the transfer as part of this transaction where permitted under Danish law (article 6(1), litra (f) of GDPR).

Finally, EG may process your personal data in order to enforce or defend our or any third party’s legal or legitimate interests where necessary, legal and proportional (article 6(1), litra (c) of GDPR).

 

3. Sharing your data with others

EG may disclose your personal data internally within the EG group and to other suppliers and/or service providers in connection with the general operation of our business.

 

3.1. Public authority

EG may disclose your personal data to a public authority in situations where we are specifically bound to disclose your personal data in accordance with the laws and notification obligations to which we are subject.

 

3.2. Consolidated entities, suppliers and business partners

In order to execute our business, we depend on partners that can assist in the development, delivery and operation of our IT systems and in connection with our marketing. Therefore, EG may disclose your personal data internally within the EG group and to other suppliers and/or service providers solely in connection with the general operation of our business for our purposes and on our instructions. We have entered into written data processing agreements with all our subcontractors and all entities in the EG group have also entered into an intercompany data processing agreement ensuring that everyone follows the same procedures when processing personal data which guarantees the same level of security is maintained throughout.

We also receive technical data from third party analytics providers about your visit on our website. See more in the Cookie Policy, the Cookiebanner or below in section 9.

We try to limit the disclosure of personal data in personally identifiable form and thus the disclosure of information that can be attributed to you personally.

In general, we use the balancing of interests rule in Article 6 (1)(f) of GDPR as the processing basis.

 

4. Transfer of personal data to countries outside the EU/EEA

In connection with our processing of your personal data, we may transfer the information to countries outside the EU/EEA. This includes service providers of various IT tools, including IT tols for cooperation which may be based outside the EU/EAA. In some countries the European Commission has determined that the data protection level is in line with the level of protection in the EU/EEA.

If we transfer personal data to countries where this is not the case, the transfer of your personal data to these countries outside of the EU/EEA will be based on the Standard Transfer Contracts (SCC) drawn up by the European Commission or another similar transfer basis specifically designed to ensure an adequate level of protection.

You can read more about the transfer of personal data to countries outside the EU/EEA on the European Commission’s website.

You may at any time request information about or a copy of what appropriate safeguards form the basis for the transfer of personal data to recipients outside the EU/EEA by writing to us. See contact information below.

 

5. Storage period, data integrity and security

Your personal data is stored no longer than is necessary to meet the purposes for which it has been collected. When your data is no longer necessary, we will ensure that it is deleted in a safe manner.

It is our policy to protect personal data by taking adequate technical and organisational security measures.

Information security is EG’s highest priority in terms of business risk. We work seriously and professionally with information security based on internationally recognised security standards – including ISO 27001/2. We have implemented security measures that will ensure data protection for all the personal data we process. We regularly conduct internal follow-ups in relation to the adequacy of and compliance with policies and measures.

 

6. Your rights

As a data subject, you have a number of rights under GDPR. Please contact us if you want to exercise your rights.

You may withdraw any consent unconditionally and at any time. This can be done by sending an e-mail to us (see the e-mail address below). Withdrawal of your consent will not have any negative impact. However, it may mean that we cannot honor specific requests from you in the future.

Withdrawal of your consent will not affect the lawfulness of processing on the basis of your consent before it is withdrawn. Furthermore, it will not affect any processing performed on another legal basis.

In addition, you may – unreservedly and at any time – raise objections to our processing when it is based on our legitimate interest.

Your rights also include the following:

 • Right to access: You have the right to gain access to the personal data we process about you.

 • Right to rectification: You have the right to have incorrect personal data about yourself corrected and incomplete personal data completed.

 • Right to erasure (right to be forgotten): Under certain circumstances, you have the right to have your personal data erased prior to the time when we normally delete it.

 • Right to restriction of processing: Under certain circumstances, you have the right to have the processing of your personal data restricted. If you are entitled to restricted processing, we will from that time on only process the data – with the exception of storage – with your consent or for the establishment, exercise or defence of legal claims, for the protection of the rights of another natural or legal person or for reasons of important public interest.

 • Right to objection: You have the right to object to our processing of your personal data under certain circumstances – and always if the processing is for direct marketing purposes.

 • Right to data portability: Under certain circumstances, you have the right to receive your personal data in a structured, commonly used and machine-readable format and to transmit this personal data from one data controller to another.

 • Right to lodge a complaint: You can lodge a complaint with the relevant national Data Protection Agency at any time regarding our processing of personal data. For more information, see below on relevant data protection agency’s website where you can also find further information about your rights as a data subject.

There may be conditions or limitations on these rights which depends on the specific circumstances of the processing activity.

 

7. Your right to lodge a complaint

If you have any questions or complaints about our processing of your personal data, please contact EG’s Data Protection Office here: 

EG A/S
Data Protection Office
Lautrupvang 24
2750 Ballerup, Denmark
E-mail: dpo@eg.dk 
Phone: +45 7013 2211

You may also lodge a complaint or contact the data protection supervisory authority in the EU/EEA member state of your habitual residence, place of work or where the alleged infringement has taken place.

Please find the contact details for your national data protection authorities here:

The Danish Data Protection Agency – www.datatilsynet.dk

The Norwegian Data Protection Authority – www.datatilsynet.no

The Swedish Data Protection Authority – www.datainspektionen.se

The Polish Data Protection Authority – www.uodo.gov.pl

The Finnish Office of the Data Protection Ombudsman – www.tietosuoja.fi

    

8. Updates

We are continuously evaluating and updating this data notification. It is therefore a good idea to keep yourself regularly updated. You can see above when the notification was last updated. The latest version will always be available on our websites.

 

9. Information about the use of cookies

To make EG’s websites work properly, we will sometimes place small data files called cookies on your device.

A cookie is a small text file that is stored in the web browser on your computer, smartphone, iPad or whatever else you use to browse when you visit websites. Cookies make it possible to recognise your computer etc., to collect information about your online behavior, including what web pages and functions are visited with your web browser, and to ensure that it works from a purely technical standpoint.

For more information about cookies and how the entities in the EG group use their own cookies and third-party cookies to analyse how our online activities are used please see our Cookie Policy below and the Cookiebanner on the website.

Close Menu